BRC staat voor Britisch Retail Consortium. Dit is een organisatie vergelijkbaar met het Centraal Bureau Levensmiddelen in Nederland. Deze Britse organisatie heeft richtlijnen opgesteld waaraan een levensmiddelenproducent moet voldoen om aan de grote Engelse supermarkten te mogen leveren.

Deze regels gaan verder dan alleen een HACCP plan. Er zijn uitgebreide voorwaarden voor bijvoorbeeld voor omgeving van de fabriek, eisen omtrent organisatie en communicatie. Het idee achter de BRC norm is dat de klant nog meer inzicht krijgt in het verzekeren van de voedselveiligheid.
IFS of BRC wordt door de grotere retailers als leveringsvoorwaarde geëist.

Wat kan Salm Consultancy voor u betekenen

Salm Consultancy ondersteunt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw IFS kwaliteitssysteem Onderstaande punten worden daarbij uitgevoerd.

• Inventarisatie van bestaande processen en procedures
• Het toetsen van de bestaande procedures en processen aan de BRC norm
• Het voorstellen van benodigde verbeteringen
• Het beschrijven van het kwaliteitsbeleid
• Het opstellen van een gevarenanalyse en basisvoorwaardenprogramma
• Het schrijven van het managementreview met hierin opgenomen de kwaliteitsdoelstellingen
• Het vastleggen van de organisatiestructuur en bedrijfsprofiel
• Het vastleggen van functies, taken en verantwoordelijkheden
• Het beschrijven van processen en procedures en implementatie hiervan
• Het evalueren en het aanbrengen van verbeteringen
• Het uitvoeren van een interne audit om te controleren of de procedures juist zijn geďmplementeerd en uitvoeren van verbeterpunten

Wilt u meer weten of heeft u vragen neem dan contact met ons op.