Diervoeders vormen een belangrijke schakel in de voedsel productieketen. Ze hebben directe invloed op de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Consumenten van vlees, melk en eieren verwachten dat industrie en detailhandel veilige en kwalitatief hoogstaande producten leveren.

Het vertouwen van de consument is echter door de talrijke incidenten met eetwaren flink gedaald. Mede door het flink dalende vertrouwen van de consument heeft het Productschap voor Diervoeder (PDV) besloten dat sinds het jaar 2000 de kwaliteit én veiligheid van de diervoeder industrie gegarandeerd moet worden. In 2006 is de norm aangepast en opnieuw ingedeeld.

Bedrijven uit de diervoedersector kunnen over gaan tot de Good Manufacturing Practice. Door deze regeling, beter bekend als de GMP-regeling, kunnen bedrijven aantonen dat diervoeders en ingrediënten voor diervoeders voldoen aan de wettelijke voorschriften en aan bovenwettelijke eisen, overeengekomen met ketenpartijen. Deze regeling is met name bedoeld voor levensmiddelenbedrijven die restproducten afzetten in de diervoedersector. Om te kunnen leveren aan diervoederbedrijven en grondstoffenhandelaren, dienen in Nederland gevestigde leveranciers van voedermiddelen of grondstoffen minimaal te voldoen aan de voorwaarden van de GMP -regeling.

Wat kan Salm Consultancy voor u betekenen.

Salm Consultancy ondersteunt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw GMP kwaliteitssysteem. Onderstaande punten worden daarbij uitgevoerd.

• Inventarisatie van bestaande processen en procedures
• Het toetsen van de bestaande procedures en processen aan de GMP norm
• Het voorstellen van benodigde verbeteringen
• Het beschrijven van het kwaliteitsbeleid
• Het opstellen van een gevarenanalyse en basisvoorwaardenprogramma
• Het schrijven van het managementreview met hierin opgenomen de kwaliteitsdoelstellingen
• Het vastleggen van de organisatiestructuur en bedrijfsprofiel
• Het vastleggen van functies, taken en verantwoordelijkheden
• Het beschrijven van processen en procedures en implementatie hiervan
• Het evalueren en het aanbrengen van verbeteringen
• Het uitvoeren van een interne audit om te controleren of de procedures juist zijn geďmplementeerd en uitvoeren van verbeterpunten

Wilt u meer weten of heeft u vragen neem dan contact met ons op.