Alle bedrijven die levensmiddelen produceren, bewerken, transporten en/of opslaan zijn verplicht een HACCP-systeem in te voeren en te onderhouden. HACCP staat voor Hazard Analyses Critical Control Points. Dit systeem is in de jaren 60 ontwikkeld in de ruimtevaart om te kunnen garanderen dat astronauten tijdens de vlucht niet ziek werden. Dit systeem is doorontwikkeld en wordt nu op brede schaal toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. Iedere bedrijfstak binnen de voedingsmiddelen industrie heeft zijn eigen HACCP plan/hygiënecode.

De volgende groepen van bedrijven dienen een HACCP plan te hebben.

• Levensmiddelenindustrie
• Instellingen zoals bejaardentehuizen, ziekenhuizen, gevangenissen
• Horeca: restaurants, cafe's, cafetaria's, snackbars, feestzalen e.d.
• Ambachtelijke levensmiddelensector: slagers, groenteboeren, kaasspeciaalzaken e.d Supermarkten
• Distrubutiebedrijven die levensmiddelen transporteren
• Import en exportbedrijven van levensmiddelen
• Op- en overslag bedrijven voor levensmiddelen
• Sportkantines, tankstations en andere bedrijven waar voedsel wordt verkocht
• Kleine productiebedrijven zoals: 'boerenjam', soep, bessenwijn, mosterd, oliebollen en ga zo maar door.

Wat kan Salm Consultancy voor u betekenen.

Salm Consultancy ondersteunt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw HACCP plan.
Onderstaande punten worden daarbij uitgevoerd.
• Inventarisatie van bestaande processen en procedures
• Het toetsen van de bestaande procedures en processen aan de HACCP norm
• Het voorstellen van benodigde verbeteringen
• Het beschrijven van het kwaliteitsbeleid
• Het opstellen van een gevarenanalyse en basisvoorwaardenprogramma
• Het schrijven van het verificatieverslag met hierin opgenomen de kwaliteitsdoelstellingen
• Het vastleggen van de organisatiestructuur en bedrijfsprofiel
• Het vastleggen van functies, taken en verantwoordelijkheden
• Het beschrijven van processen en procedures en implementatie hiervan
• Het evalueren en het aanbrengen van verbeteringen
• Het uitvoeren van een interne audit om te controleren of de procedures juist zijn geďmplementeerd en uitvoeren van verbeterpunten

Wilt u meer weten of heeft u vragen neem dan contact met ons op.