Achtergrond

Binnen de zorgsector is al enige tijd een ontwikkeling gaande om de diverse kwaliteitssystemen te harmoniseren. In een gezamenlijk initiatief is door verenigingen van patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars de Stichting HKZ opgericht. Dit staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Met het nieuwe zorgstelsel is voor veel organisaties die werkzaam zijn in de sector Zorg & Welzijn een extra impuls gegeven aan het opzetten van een kwaliteitssysteem.

Zorg- en Welzijnsinstellingen kunnen een kwaliteitsmanagementsysteem opzetten conform de internationaal bekende en erkende norm ISO 9001:2000. Daarnaast heeft de Stichting HKZ specifieke normen opgesteld die zijn toegesneden op de sector Zorg & Welzijn en daardoor beter toepasbaar in de praktijk. Als een praktijk zich volgens het HKZ-certificeringsschema laat certificeren is deze tevens ISO 9001:2000 gecertificeerd. De meerwaarde van HKZ is dat de normen geformuleerd zijn vanuit het cliëntenperspectief en dat het primaire proces centraal staat.

De Norm is opgebouwd uit 9 rubrieken die bij elkaar het primaire proces en de ondersteunende processen behandelen.

Het HKZ harmonisatiemodel schematisch weergegeven:Voordelen HKZ/ISO 9001 systeem:
• Transparante en gestructureerde organisatie
• Door gestructureerde werkwijze neemt de foutkans af
• Meetbare prestaties
• Toekomstgericht werken
• Verhoging bewustzijn en prestaties van medewerk(st)ers
• Waardering en acceptatie door ketenpartners
• Gedocumenteerde werkwijze in de praktijk (voordeel bij meerdere vestigingen)
• Erkend kwaliteitsmerk

Wat kan Salm Consultancy voor u doen.

Salm Consultancy ondersteunt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw HKZ/ISO 9001 kwaliteitsmanagement systeem. Onderstaande punten worden daarbij uitgevoerd.

• Inventarisatie van bestaande processen en procedures
• Het toetsen van de bestaande procedures en processen aan de norm
• Het voorstellen van benodigde verbeteringen
• Het beschrijven van het kwaliteitsbeleid
• Het schrijven van de managementreview met hierin opgenomen de kwaliteitsdoelstellingen
• Het vastleggen van de organisatiestructuur en bedrijfsprofiel
• Het vastleggen van functies, taken en verantwoordelijkheden
• Het beschrijven van processen en procedures en implementatie hiervan
• Het vaststellen van de scope
• Het evalueren en het aanbrengen van verbeteringen
• Het uitvoeren van een interne audit om te controleren of de procedures juist zijn geïmplementeerd en uitvoeren van verbeterpunten

Wilt u meer weten heeft u vragen of wilt u weten of het HKZ ook voor uw sector van toepassing is neem dan contact met ons op.