International Food Standard is de Duits/Franse tegenhanger van de Engelse BRC standaard.
Net zoals bij BRC vereist IFS ook dat er een kwaliteitssysteem aanwezig is, dat HACCP toegepast wordt, en dat omgeving, product, proces, en personeel in dit systeem opgenomen zijn. Inmiddels zijn beide kwaliteitssystemen dicht bij elkaar komen te liggen en worden beiden door de grote organisaties geaccepteerd. IFS of BRC wordt door de grotere retailers als leveringsvoorwaarde geëist.

Wat kan Salm Consultancy voor u betekenen.

Salm Consultancy ondersteunt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw IFS kwaliteitssysteem Onderstaande punten worden daarbij uitgevoerd.

• Inventarisatie van bestaande processen en procedures
• Het toetsen van de bestaande procedures en processen aan de IFS norm
• Het voorstellen van benodigde verbeteringen
• Het beschrijven van het kwaliteitsbeleid
• Het opstellen van een gevarenanalyse en basisvoorwaardenprogramma
• Het schrijven van het managementreview met hierin opgenomen de kwaliteitsdoelstellingen
• Het vastleggen van de organisatiestructuur en bedrijfsprofiel
• Het vastleggen van functies, taken en verantwoordelijkheden
• Het beschrijven van processen en procedures en implementatie hiervan
• Het evalueren en het aanbrengen van verbeteringen
• Het uitvoeren van een interne audit om te controleren of de procedures juist zijn geďmplementeerd en uitvoeren van verbeterpunten

Wilt u meer weten of heeft u vragen neem dan contact met ons op.