De kwaliteit van uw eigen dienstverlening wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit en de betrouwbaarheid van uw leverancier. Een goed leveranciersmanagement is dan ook van essentieel belang.

Het startpunt van goed leveranciersmanagement is een leverancier audit. De basis voor een dergelijke audit is het programma van eisen en/of specificaties van het product of dienst en eventueel een norm, bv. de BRC norm, als bij die leverancier nog geen goed kwaliteitssysteem beschikbaar is. Ook kan een audit bij een reeds gecertificeerde leverancier plaatsvinden, waarbij heel specifiek naar de borging van grondstofgevaren (volgens veiligheidsblad 64 van het VWA), processen en eisen wordt gekeken van het door u bestelde product of dienst.

Het resultaat van de leverancier audit is dat u inzicht krijgt in de mate van vertrouwen of het te leveren product of dienst wordt geleverd in overeenstemming met uw eisen. Bovendien worden mogelijk zwakke plekken in de organisatie en de voortbrengingsprocessen blootgelegd. De leverancier audits worden uitgevoerd door ervaren auditoren. Van elke leverancier audit wordt een rapport met de bevindingen en beoordelingen opgesteld, waarbij adviezen worden toegevoegd.