Iedere werkgever is verplicht tot het nemen van maatregelen ter voorkoming of beperking van legionellabacteriŽn in industriŽle watersystemen (beleidsregel 4.87 Arbeidsomstandighedenwet). In deze Beleidsregel worden eisen gesteld aan de kwaliteit, bediening en beheersing van industriŽle waterbevattende systemen die kunnen vernevelen; zoals koelwatersystemen, luchtbevochtigingsystemen, koeltorens, airco-installaties, wasstraten etc. Maar hieronder vallen ook kleinere bedrijven met fonteintjes en douches.

De legionellabacterie kan een ernstige longontsteking veroorzaken, de "veteranenziekte". Bij de "veteranenziekte" treden de eerste ziekteverschijnselen op na een incubatietijd van 2 - 19 dagen. Besmetting vindt plaats via de longen, wanneer de bacterie in zeer kleine waterdruppeltjes (de zogenaamde aŽrosolen) ingeademd wordt. De ziekte is niet besmettelijk en het drinken van besmet water vormt geen risico.

De legionellabacterie komt voor in de natuur, ook in het leidingwater. De hoeveelheid is zo klein, dat de bacterie geen gevaar vormt. De legionellabacterie vormt pas een gevaar als hij zich heeft kunnen vermenigvuldigen. Dit kan met name gebeuren in water met een temperatuur tussen 25 en 55 graden Celsius.

Wat kan Salm Consultancy voor u betekenen.

Salm Consultancy voert voor u de inventarisatie uit en geeft adviezen om legionella besmetting te voorkomen Onderstaande punten worden daarbij uitgevoerd.

ē Inventarisatie van het (drink)watersysteem binnen uw bedrijf
ē Vaststellen van kritieke punten in het (drink)watersysteem
ē Het schrijven van het legionella aanvalsplan
ē Vaststellen van frequentie en hoeveelheid watermonsters
ē Het voorstellen van benodigde verbeteringen/aanpassingen ter voorkoming van legionellabesmetting.

Wilt u meer weten of heeft u vragen neem dan contact met ons op.